Ode til gleden

«Ode til gleden» | Billetter via TicketCo >

[row]
[span8]HSOs Ode til gleden

Ludwig van Beethoven er en av de største musikalske geniene som har levd, og han var banebrytende for romantikkens uttrykksform. I sin siste symfoni lar han for første gang i historien et kor og fire sangsolister være med sammen med orkesteret – og det ved å tonesette Schillers dikt «An die Freude».

Hvordan og hvorfor presentere disse kunstnergenienes verk for barn og unge? Fordi det handler om universelle verdier, og kanskje har sterkere allmenn gyldighet i dag enn den gangen det ble skrevet. Det handler om:

FREUDE! – glede! – eller for å bruke det norske ordet: FRYD!
FREUNDE! – venner – eller FRENDE!

og: MILLIONEN – millioner av stjerner som er slengt utover himmelhvelvingen. Og over denne stjernehimmelen – Muss ein lieber Vater wohnen – en Gud eller en god kraft som har skapt Gleden!

I vår presentasjon fokuserer vi først på disse sentrale begrepene – alle får være med å rope Freude og Freunde! Deretter forteller vi en historie om den siste satsen i symfonien som viser en komponist i fullstendig villrede. Han får det ikke til. Musikken tyder på kaos i tankene hans. Men så får han en idé: temaet fra første satsen i symfonien. På nytt, kaos eller raseri som leder fram til ideen som er temaet i andre satsen i symfonien. Skaperprosessen er i gang – han roer seg litt – og kommer fram til det vakre temaet i den tredje satsen. Men hans utålmodighet skyver tankene videre – han vil komponere noe nytt, noe stort – og endelig kommer da siste satsens hovedtema. Melodien som alle kjenner – som alle har sunget eller spilt på blokkfløyte, piano og fiolin. Alle skal få være med å synge dette.

Hvorfor? Beethovens symfoni handler om balansen mellom individ og fellesskap – mellom kaos og orden. Den er et symbol på et velfungerende fellesskap og ender med at alle medvirkende stemmer i med: Alle Menschen werden Brüder – alle mennesker blir brødre/søsken – i et musikalsk jubelbrus.

Fortellingen om innholdet i symfonien og fremføring av den siste satsen gir oss en konsert på ca 45 minutter – en god lengde på en konsert for barn. Denne barneversjonen spilles i Vang kirke lørdag 18. mars. (Hele symfonien spilles søndag 19. mars).

Beethoven hadde en oppriktig tro på at musikk kunne gjøre menneskene bedre!

Les mer om Symfoni nr. 9 i d-moll, op. 125 >[/span8]

[span4]

Vang kirke
Lørdag 18. mars kl. 16.00
Ludwig van Beethoven:
«Ode til gleden» – sistesatsen av
Symfoni nr. 9 i d-moll, op. 125

Dirigent: Dag Nilssen
Solister:
Elisabeth Teige,
sopran
Anna Sundstrøm Otervik, mezzosopran
Henrik Engelsviken, tenor
Yngve Søberg, bassbaryton

Collegium Vocale
Hamar domkor

Billetter via TicketCo >

Følg oss på Facebook!

[/span4]

[/row]