Hva skjer i HSO?

Torgkonsert i Brumunddal
Fra torgkonsert i Brumunddal 18. juni 2022. Dirigent Geir Tore Larsen