Prøveplan

Julekonsert med Knut Kippersund og Carl Nilsen 27. november i Hamar Kulturhus

Prøver:

3. november kl 18:45 på Toneheim

10. november kl 18:45 på Toneheim

17. november kl 18:45 på Toneheim

24. november kl 18:45 på Toneheim

25. november kl 18:45 på Lunden skole

26. november på Lunden skole (tidspunkt avklares senere.)

27. november prøve og konsert i Hamar Kulturhus. (tidspunkt avklares)


Vårkonsert i Hamar Kulturhus søndag 19. mars 2023

Dirigent Ingunn Korsgård Hagen

Program og eventuell solist er ennå ikke fastlagt

2. Februar kl 18:45 på Toneheim

9. Februar kl 18:45 på Toneheim

16. Februar kl 18:45 på Toneheim

23. Februar kl 18:45 på Toneheim

9. Mars kl 18:45 på Toneheim

16. Mars kl 18:45 på Toneheim

17. Mars kl 18:45 på Lunden skole

18. Mars Tidspunkt avklares senere

19. Mars Generalprøve og konsert i Hamar Kulturhus. Fremmøtetidspunkt avklares senere

Med forbehold om endringer


Sommerkonsert på Brumunddal torg lørdag 3. juni og i Hamardomen 4. juni

Dirigent Jan-Erik Hybertsen

Foreløpig prøveplan:

13. April kl 18:45 på Toneheim

20. april kl 18:45 på Toneheim

27. April kl 18:45 på Toneheim

4. Mai kl 18:45 på Toneheim

11. Mai kl 18:45 på Toneheim

25. Mai kl 18:45 på Toneheim (med forbehold)

01. Juni kl 18:45 på Toneheim

02. Juni kl 18:45 på Lunden skole

03. Juni Torgkonsert i Brumunddal Tidspunkt avklares

04. Juni Konsert i Hamardomen